Η 3S στο 11ο Αραβο – ελληνικό οικονομικό φόρουμ

Χίλιες και μία…ευκαιρίες συμμετοχής!


Το 11ο Αραβο – ελληνικό οικονομικό φόρουμ μας έφερε κοντά σε μια μεγάλη επιχειρηματική κοινότητα!
Σημαντικοί ομιλητές, θέματα στρατηγικής εμπορικής σημασίας και ανάγκη Σύσφιξης Δεσμών!
Μεγάλη τιμή και χαρά για τα μέλη της School Synergy Snacks!
Όσο για τα προϊόντα και τον σκοπό μας…είναι τα φτερά μας σ’ αυτό το μεγάλο ταξίδι της αποδοχής, της αναγνώρισης, της ένταξης των ατόμων με νοητικές αναπηρίες στον κόσμο.

Κοινοποίηση: