Μεγάλη τιμή για ην 3S αποτέλεσε η πρόσκληση από το Πανεπιστήμιο Κύπρου στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Δημιουργώ τη...

Δείτε αυτό το βίντεο! The Hellenic Initiative: Η γέφυρά μας με τους επιτυχημένους επιχειρηματίες της ομογένειας! Viviana Karamanis: Μέντορας και αρωγός...