Μεγάλη τιμή για ην 3S αποτέλεσε η πρόσκληση από το Πανεπιστήμιο Κύπρου στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Δημιουργώ τη...